Stránka sprostredkuje niektoré názory na rok 2012

Ponúkam Vám jeden z pohľadov na koniec sveta. "Vieme, že existujú štyri yugy (veky) sú to Satya (zlatá), Tretá (strieborná), Dvápara (medená) a Kali (železná). Tieto yugy dohromady tvoria jednu divya-yugu.
Sedemdesiat jedna divya-yug tvorí jednu manv-antaru. V jednom brahmovom dni sa vystrieda štrnásť manv-antar." Literatúra hovorý o tom že brahma (tvorca vesmíru, nie je to Boh) žije 100 /nebeských/ rokov. Tiež je dané že na konci Kali-yugy dochádza k zničeniu /potopeniu/ zeme. Z tohoto je pomerne ľahké vyvodiť že k zničeniu zeme dochádza často a nie je to nič nezvyčajné.
Keď prijmeme skutočnosť že ľudská duša je nesmrteľná, tak pri zničení zeme dôjde len k jej transformácii do iného stavu. Karmicky si každá duša na zemi spláca svoj dlh. Narodili sme sa tu len preto že máme nejaké dlhy voči minulosti.
V písme je uvedené že v Kali-yuge sa rodia ľudia ktorý majú pomerne veľký karmický dlh a táto doba im ho umožňuje splatiť. Dlh je možné splatiť utrpením, ale aj pozitívnym konaním.
Dlh je najrýchlejšie možné splatiť konaním ktoré poteší Boha. Indická literatúra hovorí že v Kali-yuge je najvhodnejšou metódou na ceste k Bohu spievanie Maha-Mantry.
Vidím to tak že ak chceme vykonať nejaký čin a v duchu sa sám seba spýtam či to poteší Boha a odpoviem si že áno, tak ten čin by mal byť správny. Bude to o tom ako človek často na Boha myslí, ako ho spoznáva, ako si podobné otázky kladie.
Takže koniec sveta by som nebral vôbec tragicky. V podstate by sa každá duša po zničení zeme mala ocitnúť v nejakej novej forme. V prípade že budeme pri ničení zeme trpieť, budeme zároveň splácať svoj dlh.
V čase počas ktorého duša trpí je vhodné upriamiť myseľ na Boha a urýchliť splácanie dlhu. Predpokladám že duchovne vyspelé osobnosti nebudú trpieť vôbec a v meditácii dosiahnu nový stav bytia.
Prežívanie transformácie je teda závislé od vyspelosti /viery/. Niektorá literatúra hovorí že dochádza k zrýchľovaniu času a schopností ľudí chápať. Pred koncom by mal teda čas ubiehať enormne rýchlo a naše schopnosti chápať by mali byť neskutočne veľké.
Táto teória podporuje myšlienku že v úplnej blízkosti konca by väčšina pozitívne nasmerovaných (veriacich) mala prejsť procesom transformácie veľmi príjemne a plynulo. K tomu aby to tak bolo je vhodné už teraz klásť si otázky a hľadať uspokojivé odpovede.
Ako ateista sa mi zdal život veriacich ľudí veľmi jednoduchý a ľahký. Teraz keď Boha považujem za samozrejmosť, uvedomujem si že to tak je.
Indické náboženstvo a zachované texty sú vedecky dokázané ako najstaršie. Po prijatí existencie Boha mi logicky vychádza že mám čerpať informácie o Bohu ktoré siahajú čo najviac do minulosti ľudstva.

Palo 16.2.2009

Iné názory na koniec sveta.
Článok: Rok 2012 - Mýtus či realita
Článok: Koniec sveta a ako s ním vykývať


Design by somastudio.sk admin