Budha

sa narodil približne v roku 560 pred n.l. Budha dosiahol osvietenie. Viac aj na www.dhamma.sk






















Design by somastudio.sk admin