Ilustrácie

Ilustrácie a verše pochádzajú z knižky Šrímad Bhágavatam

1.1.5

Velký mudrci sa zhromaždili na posvätnom mieste v lese Naimišáranyi, a potom, čo mu ponúkli vyvýšené miesto na sedenie, sa s pokorou obrátili na Šrílu Súta Gosvámího, aby vystelil, čo je absolútnym a konečným dobrom pre ľudstvo.


---

1.2.8

Len čistením klietky kanárika neuspokojíme. Musíme poznať jeho vlastnú potrebu. Podobne bez patričného poznania skutočných potrieb duše nemôžeme nájsť šťastie. Nikto nemôže byť šťastný uspokojovaním tela a duše.


---

1.3.43

Táto Bhagavat Purána žiari ako slnko. Vzišla bezprostredne potom, ako sa Pán Šrí Krišna navrátil do Svojej vlastnej ríše, doprovádzaný náboženstvom, poznaním atď. Ľuďom, ktorí vplyvom hlbokej temnoty nevedomosti tohoto veku Kali stratili schopnosť vidieť, prinesie svetlo táto Purána.


---

1.4.32

Vo chvíli, keď mudrc Vyásadeva nariekal nad svojou nedokonalosťou, prišiel k nemu do jeho poustovne na brehu rieky Sarasvatí Šrí Nárada Muni.


---

1.8.18-43

Keď sa Šrí Krišna pripravoval k odjazdu do Dváraky, královna Kuntideví Ho uctila svojimi modlitbami.


---

Horiaci dom

Druyodhana dal postaviť pre Kuntídeví a jej päť synov dom z horľavého materiálu a plánoval ich smrť. Strýko Vidura ale Pánduovcov varoval, a oni sa tak mohli včas zachrániť.


---

Vyzliekanie Draupadí

Kuruovci chceli Draupadí, manželku Pánduovcov, vyzliecť donaha pred hriešnym zhromaždením, ale Pán Šrí Krišna ju ochránil tým, že jej poslal nikdy nekončiaci pruh látky.


---

Bhíšmadeva na šípoch

Na Kuruovskom bojom poli, kde na lôžku zo šípov ležal Bhíšmadeva, sa vrátane Pána Krišny zhromaždili všetky najvätčšie osobnosti tej doby a prejavili tomuto veľkému bojovníkovi a oddanému Pána svoju úctu.Design by somastudio.sk admin